Người dân Thủ đô rộn ràng mua căn hộ đón Tết

Người dân Thủ đô rộn ràng mua căn hộ đón Tết